KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA

 

Ek.1-Başvuru Formu

Yurtiçi (özel nit.kv.) Aktarım çalışan adayı aydınlatma metni

Yurtiçi (özel nit.kv.) Aktarım Çalışan Adayı Açık Rıza Beyanı